Regionalt miljøprogram (RMP)

Den som disponerer ein landbrukseigendom og som kan søke om produksjonstilskot i jordbruket kan søke om tilskot gjennom regionalt miljøprogram (RMP).

Dette betyr at det er den som driv eigedomen som kan søke. (på aktivitet på eige eller leigd areal.

Du må vere merksam på at ikkje alle tiltaka som Statsforvaltaren i Vestland nemner her gjeld for vår kommune.
(m.a tiltak langs elvar med elvemusling m.fl.)

I denne lenkja finn du oversikt over tiltaka som kan søkjast på, men les teksten om tiltaka grundig, og spør landbrukskontoret i kommunen, dersom du er usikker.

Søk på elektronisk søknadskjema via Altinn

Her finn du papirversjon for søknadsomgang 2023

Drift av beitelag

Dersom du skal søkja om tilskot i fleire fylke, må du sende ein søknad for kvart fylke. Kvart fylke har sitt eige miljøprogram.

Slik søkjer du (er søknadskjema kun for m.a beitelag) 

Søk på elektronisk søknadskjema via Altinn

Søknadsfrist:

Søknadsomgangen er opna frå 15.9. Søknadsfrist er 15.oktober

Heimel

Forskrift - regionalt miljøtilskotet for jordbruket i Vestland
Statsforvaltaren i Vestland - informasjon om ordninga
Praktiseringsrundskriv for Vestland 2023

 

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen