Bandtvang

I kommunen vår er det mange stader fint å ferdast ute i naturen, anten det er langs fjorden, i lia eller på fjellet.

Når du er ute, og har med deg hund, er det viktig å passe på tidene for bandtvang.

Vis respekt for beitedyr som sau, ku, villrein og andre beitedyr og ikkje minst andre vaksne og barn. Set hunden i band slik at ingen vert skremde eller skada!

Tid for bandtvang i Vik kommune:

frå og med 1.april til og med 1.november

Heimel

Forskrift om bandtvang i Vik kommune

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen