Vassforvaltning

Vassforvaltninga i Noreg skal sørgje for vern og sikker bruk av vatnet vårt.

Meir om tenesta

Vatnet blir utsett for påverknader frå nedbør i fjellet som renn nedover bratte lier, i elvar, bekkar og innsjøar og til slutt ut i fjordane våre. På vegen passerer vatnet gjennom urørte landskap, men og i område der det bur og arbeider mange menneske, noko som gjev mange påverknader.

Heile landet er delt inn i vassregionar. Vik kommune høyrer til Vestland vassregion, som igjen er delt inn i vassområde. Vik kommune er del av Ytre Sogn vassområde. 

Etter vassforskrifta skal kvar av vassregionane i Noreg ha ein vassforvaltningsplan med miljømål for alt vatn i elvar, innsjøar, kystvatn og grunnvatn. Planen skal også ha eit tiltaksprogram med framlegg til tiltak for å betre miljøtilstanden i vatnet, og verne mot dårleg tilstand.

Kontaktinformasjon

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 08:00 - 15:00 (telefontid 10:00-14:00). Sommarstengt i fellesferien.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen

Aktuelle lenker og dokumentasjon

Vestland vassregion i Vannportalen.  - her finn du også forvaltningsplanen

Ytre Sogn vassområde i Vannportalen

Meir om Vestland vassregion