Byggesaksgebyr

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​Gebyrføresegner for Vik kommune (pdf)  (PDF, 410 kB)

Lenkje til gebyr vatn
Lenkje til gebyr avløp