Melde ifrå om ulovlege byggetiltak

Bekymringsmeldingar om ulovlege byggetiltak kan du senda inn via skjema til plan- og forvaltnings avdelinga. Saker som gjeld liv og helse vil få prioritet i slike henvendelsar.

Sjekkliste:

I skjemaet nedanfor vel du sjølv om du vil fylla ut namnet ditt:

Skjema - melding om anteke ulovlege tiltak jf. plan- og bygn.lov


Aktuelt lov verk

Forskrifter og rettleiarar

Kommuneplanen

Her er lenkje til gjeldande kommuneplan

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja