Ofte stilte spørsmål

Her finn du nokre få utplukka spm som dukkar opp frå tid til annan om eigedomskatt.

Korleis kome i kontakt med eigedomskattekontoret?

Telefon: 576 98 200 (sentralbord) gjer taste-val som høver for eigedomskattekontoret
Postadresse: Vik kommune, eigedomskattekontoret, Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
E-post: postmottak@vik.kommune.no