Elektroniske skjema for skule og SFO

Nedanfor finn du ulike eletroniske skjema for skule og SFO:

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

Skule - elevinformasjon og samtykke frå føresette

Skule - klage på karakterar

Skule - krav om sletting av gyldig fråver

Skule - Leksehjelp - innmelding/endring/oppseiing

Skule - Melding om skulebyte ved flytting

Skule - Valfag - påmelding eller byte