Status koronaviruset

Her kan du lesa siste nytt om koronasituasjonen i Vik kommune:

Smitte Testing Tiltak Vaksine Anna Other languages

Visma Flyt Skule

Skulane i Vik kommune i brukar eit digitalt system for skuleadministrasjon, "Visma Flyt Skule" (VFS). Her kan føresette få oversikt over til dømes fråvær, anmerkningar, karakterar og anna nyttig informasjon om eleven. I systemet kan føresette også levere samtykke, og søkje om fri for eleven. 

Logg inn i Visma Flyt Skule her.

Til toppen