Parkanlegg og grøntareal

Vik kommune har mykje grøntareal rundt kommunale bygg. Dette blir vedlikehalde av teknisk drift.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenka