Farleg avfall

Farleg avfall er avfall som ikkje skal handsamast saman med det ordinære avfallet.

Meir om tenesta

Privatkundar kan levera inntil 1000 kg farleg avfall gratis på miljøstasjonen.

Det er forbode å kvitta seg med farleg avfall på andre måtar enn å levera det til godkjent mottak. Våre miljøstasjonar har løyve til mellomlagring av avgrensa mengder farleg avfall.

Farleg avfall er til dømes:

 • Spillolje
 • Maling, lim og lakk
 • Sprayboksar
 • Løysemiddel, frostvæske og kjølevøske
 • Vaskemiddel
 • Batteri
 • Syrer og basar
 • Plantevernmiddel
 • Lysstoffrøyr, sparepærer og lyspærer
 • PCB
 • Asbest og eternitt

Oppsamlingsboks for farlig avfall

Alle private kundar kan hente ein raud oppsamlingsboks for farleg avfall på næraste miljøstasjon, gratis. Når boksen er full kan de ta med boksen tilbake til miljøstasjonen og levere den til ein operatør som sorterer innhaldet. Ta med ein ny boks heim.

Ordninga gjeld for alle med privatabonnement hjå SIMAS, hushaldning og fritid. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du ta kontakt med SIMAS på telefon 57 65 70 70 eller post@simas.no

Aktuelle lenker og dokument

Les meir på Sirkla Ressurs AS si nettside

Les meir på Simas si nettside