Hushaldsrenovasjon

Alle abonnentane våre har fire behaldarar heime:

  • Papp/papir
  • Våtorganisk
  • Restavfall
  • Glas- og metallemballasje

 

I tillegg får alle utlevert eigne sekkar til plastemballasje som ein set fram ved tømming. 

Kva kostar det?

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du ta kontakt med SIMAS på telefon 57 65 70 70 eller post@simas.no

Aktuelle lenker og dokument

Simas si nettside