SIMAS - interkommunalt miljø- og avfallsselskap

SIMAS tek seg av renovasjon og avfallshandlering for private hushaldningar.

SIMAS er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Aurland, Høyanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. 

Næringslivet er det Sirkla Ressurs som tek seg av.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med SIMAS på telefon 57 65 70 70 eller post@simas.no

 Simas si nettside

Recycling guide in English and Ukrainian