Trafikktryggleik

Trafikktryggingsplanen for Vik kommune er ein av kommunen sine temaplanar – gjeldande for perioden 2019 - 2023.

Planen syner kva kommunen skal fokusera på innan trafikktryggingsarbeidet i gjeldande periode. Dette gjeld tiltak innan «Aksjon skuleveg», men og andre tiltak som gjeld trafikksikring.

Trafikktryggingsplan for Vik kommune 2019 - 2023  (PDF, 2 MB)