Varsling til kommunen

Her kan du melde om feil/manglar til kommunen. Du kan også ta kontakt med teknisk vakt på telefon 415 94 443.

Melding om feil eller manglar på veg

 

Melding om feil eller manglar på veglys

 

Melding om feil på vatn

 

Melding om feil på avlaup