Utslepp frå mindre anlegg

Dersom du vil ha innlagt vatn i bygningen din, så må du i dei fleste tilfella søkja byggjesaksavdelinga om utsleppsløyve. 

Du må også søkja om utsleppsløyve når du skal:

  • auka eit eksisterande utslepp
  • endra type utslepp eller utsleppsstad
  • oppgradera eller rehabilitera anlegget ditt

Du treng som regel løyve både etter plan- og bygningslova og etter forureiningslova for å etablera avlaupsanlegget ditt.

Utsleppsløyve - søknad

Kva er eit mindre avlaupsanlegg

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenka