Bålforbod frå 15. april til 15. september

Bålforbod tyder at det er forbode å tenne bål,  bruke eingangsgrill, bålpanner og annan open eld i skog og utmark.

Les meir om bålforbod, og korleis ein kan melde om bålbrenning på Sogn brann og redning sine sider her.