Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Vik kommunestyre handsama budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 i møte den 20.12.2023. Vedtekne endringar frå kommunestyret er redigert inn i økonomiplanen. 

Vedteke budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 kan du lese ved å fylgje denne lenkja.