Byggeklare tomter på Vangsnes

Dei kommunale tomtene i Trona 2 feltet på Vangsnes har vore klare for bygging sidan 2017, og vart annonsert for sal/feste i desember 2017. Det er framleis ledige tomter.

Alle tomtene, har vass-leidning, kloakk-leidning, straum, trekkjerøyr for fiber og veg fram til tomtegrensa.

Kommunestyret har vedtok i sak 052/17 pris for tomtene. Salsprisen for dei sjølveigde tomtene vart sett til kr 450.000,-, og eingongsavgifta for feste-tomtene er sett til 400.000,-. For begge tomtetypane blir det gitt kr 100.000,- i ungdomsrabatt til kjøparar/festarar under 35 år. Dokumentavgift (2,5% av kjøpesum), oppmålingsgebyr, tinglysingsgebyr samt tilkopling til vatn og kloakk kjem i tillegg til tomteprisen. Prisane har vore/vert indeksregulert i januar kvart år, første gong 1.1.2019.

Trona 2 på Vangsnes
Tomt nr (sjå illustrasjonsplan) Status
B 2.1 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 6.1 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 6.2 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 9.1 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 9.2 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 9.3 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 10.1 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 10.2 Tomta er seld.
B 10.3 Tomta er seld.
B 11.1 Tomta er klar for feste. Eingongsavgift 400.000,- + årleg indeksregulering sidan 2019 (årleg festeavgift kjem i tillegg). Ungdomsrabatt for festarar under 35 år er 100.000,-.
B 11.2 Tomta er festa vekk.
B 12.1 Tomta er klar for feste. Eingongsavgift 400.000,- + årleg indeksregulering sidan 2019 (årleg festeavgift kjem i tillegg). Ungdomsrabatt for festarar under 35 år er 100.000,-.
B 13.1 Tomta er festa vekk.
B 1.2 Tomta er ikkje klar for sal eller feste.
B 1.3 Tomta er ikkje klar for sal eller feste.
B 1.4 Tomta er ikkje klar for sal eller feste.

Bildegalleri frå Trona 2:

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

 

Foto av tomtene:

Dronefoto frå Halset Entreprenørservice AS:

Kontaktinformasjon

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen