Byggeklare tomter på Vangsnes

Dei kommunale tomtene i Trona 2 feltet på Vangsnes har vore klare for bygging sidan 2017, og vart annonsert for sal/feste i desember 2017. Det er framleis ledige tomter.

Alle tomtene, har vass-leidning, kloakk-leidning, straum, trekkjerøyr for fiber og veg fram til tomtegrensa.

Kommunestyret har vedtok i sak 052/17 pris for tomtene. Salsprisen for dei sjølveigde tomtene vart sett til kr 450.000,-, og eingongsavgifta for feste-tomtene er sett til 400.000,-. For begge tomtetypane blir det gitt kr 100.000,- i ungdomsrabatt til kjøparar/festarar under 35 år. Dokumentavgift (2,5% av kjøpesum), oppmålingsgebyr, tinglysingsgebyr samt tilkopling til vatn og kloakk kjem i tillegg til tomteprisen. Prisane har vore/vert indeksregulert i januar kvart år, første gong 1.1.2019.

Trona 2 på Vangsnes
Tomt nr (sjå illustrasjonsplan) Status
B 2.1 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 6.1 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 6.2 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 9.1 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 9.2 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 9.3 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 10.1 Tomta er klar for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-.
B 10.2 Tomta er seld.
B 10.3 Tomta er seld.
B 11.1 Tomta er klar for feste. Eingongsavgift 400.000,- + årleg indeksregulering sidan 2019 (årleg festeavgift kjem i tillegg). Ungdomsrabatt for festarar under 35 år er 100.000,-.
B 11.2 Tomta er festa vekk.
B 12.1 Tomta er klar for feste. Eingongsavgift 400.000,- + årleg indeksregulering sidan 2019 (årleg festeavgift kjem i tillegg). Ungdomsrabatt for festarar under 35 år er 100.000,-.
B 13.1 Tomta er festa vekk.
B 1.2 Tomta er ikkje klar for sal eller feste.
B 1.3 Tomta er ikkje klar for sal eller feste.
B 1.4 Tomta er ikkje klar for sal eller feste.

Bildegalleri frå Trona 2:

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

 

Foto av tomtene:

Dronefoto frå Halset Entreprenørservice AS:

Kontaktinformasjon

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 08:00 - 15:00 (telefontid 10:00-14:00). Sommarstengt i fellesferien.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen