Digihelse - til deg som mottek heimetenester

På nettstaden helsenorge.no finn du ei samla oversikt over helse– og omsorgstenestene du brukar, inkludert tenestene du får i heimen din.

Les meir om digihelse her (PDF, 226 kB)