Ekstrautbetaling av produksjonstilskot

For å kompensera for stor auke i kostnader vart partane i jordbruksoppgjeret sameinte om ei ekstrautbetaling av produksjonstilskot for bøndene i år.

Dei ordinære produksjons- og avløysartilskots-søknadene frå hausten 2021 og våren 2022 vert lagt til grunn for ekstrautbetalinga.

Bøndene treng såleis ikkje sende inn eigne søknader for å få tilskot til dette.

Tilskotet frå ekstrautbetalinga vert tilgjengeleg på konto tidlegast i slutten av september 2022.

Føretak som ikkje søkte om produksjonstilskot i 2021, vil få ekstratilskotet utbetalt i februar i år 2023.

Du finn meir informasjon på Landbruksdirektoratet si nettside.