Fv 5600 Eitreneset - fjellsikringsarbeid - endra arbeidstider

Frå og med 3. august endrar entreprenøren arbeidstidene, og tek i bruk ein turnus som startar onsdag og sluttar måndag.

Det vil seia arbeid onsdag – torsdag – fredag – laurdag – søndag – måndag. Fri ferdsel tysdagar.

Ordninga gjeld frå og med 3. august. Tidspunkt for opningar gjennom dagen vert dei same som tidlegare – sjå 175.no.


Det vert ikkje arbeid 1. og 2. august.