Høyring og folkemøte - kommuneplanen sin arealdel for Vik kommune

Planframlegget for kommuneplanen sin arealdel er no ute på høyring og offentleg ettersyn. Det blir folkemøte i Fresvik, Framfjorden og i Vik. 

Folkemøte om planframlegget:

30.05.23 kl. 18-20 i Fresvik på kafèen over butikken

31.05.23 kl. 18-20 på Valsvik skule i Framfjorden

01.06.23 kl. 20-22 på Blix hotell i Vik

Takk til bygdelaga i Fresvik og Arnafjord som ordnar med møtestad og enkel servering.

 

Les meir om høyringa og send innspel her.

Lenkje til digital utgåve av plankartet

Direkte lenkje til høyringsdokumenta i kommunen sitt digitale planregister finn du her.