Kantslått av kommunale vegar

Vik kommune startar opp med kantslått av kommunale vegar i veke 26.