Kommunal tipp for reine overskotsmassar

I samband med utbygginga av VHO er det behov for ein permanent tipp til reine overskotsmassar.
 

Kommunen vil klargjere og nytte området på Vangsnes mellom Trovegen og Øvre Trona. Vi startar utfylling heilt sør i morådet – sjå kart.

Det må påreknast ein del transportkøyring i periodar. Vi vil ha ekstra fokus på vintervedlikehald når dette arbeidet pågår.

Når tippen er ferdig utnytta vi området bli stelt til på nytt – og tomtene som ligg der blir forhåpentlegvis meir attraktive.

kartutsnitt - Klikk for stort biletekartutsnitt