Ledige faste stillingar som kyrkjelydspedagog/kyrkjelydmedarbeidar og organist - 2. gongs utlysing

Me i Vik kyrkjeleg fellesråd søkjer nye medarbeidarar til våre 5 sokn i Vik kommune. Me har aktivitet ved alle dei 5 kyrkjene våre, og har i tillegg samarbeid med fortidsminneforeninga som har ansvar for Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje. Om du ynskjer det, kan kombinasjon av stillingane vurderast.

Dei ledige stillingane er:

1. Fast 60% stilling som kyrkjelydspedagog/kyrkjelydsmedarbeidar frå 01.01.23.
    Sjå meir informasjon om stillinga på lenkja her. (PDF, 49 kB)

2. 50% fast stilling som organist/kyrkjemusikar frå snarast.
    Sjå meir informasjon om stillinga på lenkja her. (PDF, 39 kB)

NB! Dette er rett postadresse og e-postadresse:
Send søknad til Vik kyrkjeleg fellesråd, pb 134, 6891 Vik i Sogn
eller på e-post til: kyrkjeleg.fellesraad@vik.kommune.no

Søknadsfrist for begge stillingane er 20.11.22.