Me har ledig fast stilling som kyrkjelydsarbeidar

Vi søkjer ny medarbeidar til våre 5 sokn i Vik kommune. Vi har aktivitet ved alle dei 5 kyrkjene våre, i tillegg har me også samarbeid med fortidsminneforeninga som har ansvar for Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje.  

No har me ledig fast 80 % stilling som kyrkjelydsarbeidar frå 14.august 2023!

Klikk på lenkja her for å sjå utlysningstekst.

For meir informasjon; ta kontakt med kyrkjeverje Marit J Andersen på tlf 90 68 62 27 eller via e-post til: marit.johanne.andersen@vik.kommune.no

Søknadsfrist 12. april 2023.