Miljødirektoratet svarar på spørsmål om kvotefri jakt på hjortekalv

Miljødirektoratet gir tilbakemelding på ofte stilte spørsmål i samband med kvotefri jakt på hjortekalv - sjå svara deira i lenkja her.

Miljødirektoratet har gitt Vik kommune lov til å tildela kvotefri jakt på hjortekalv i årets jakt, og kommunen har då tildelt kvotefri jakt på hjortekalv til alle godkjende vald.

Retten til å fella eit fritt antal hjortekalvar gjeld alle jaktrettshavarar i valdet. Kvar enkelt grunneigar må imidlertid samtykkje i at kvotefri jakt på hjortekalv kan utførast på sin eigedom. For sameige gjeld vanlege reglar etter sameigelova.

Alle felte kalvar skal registrerast på vanleg måte i hjorteviltregisteret, eller i appen «sett og
skutt», uavhengig av om det er kvotebelagt eller ikkje.


På lenkja her finn du informasjon om appen til bruk i sett og skutt hjort.