NAV informerer – utviklingsprosjekt

NAV region Sogn er i gang med eit spennande utviklings-prosjekt med følgjande mål: «Sikre og vidareutvikle heilskaplege NAV-tenester for brukarane i region Sogn»

Les meir om prosjektet ved å følgje denne lenka. (PDF, 521 kB)