Nytt register for reguleringsplanar

Vik kommune har fått nytt register for reguleringsplanar.

Den nye løysinga er brukarvenleg, og vil gjere det enklare å finne reguleringsplanane som er registrerte i Vik kommune.

Klikk på denne lenkja for å kome til planregister for Vik kommune.