Offentleg høyring - detaljregulering Nordre Skjelingen på Vikafjellet

Planområdet ligg på vestsida av rv. 13 på Vikafjellet. Planen legg til rette for fortetting med 5 nye hyttetomter i eksisterande hyttefelt. 

Les meir om den offentlege høyringa - detaljregulering Nordre Skjelingen på Vikafjellet ved å fylgje denne lenka.

Merknader skal sendast via kommunen si heimeside, ved å klikke på denne lenka: «offentlege høyringar», eller til Vik kommune Pb. 134, 6891 Vik i Sogn eller som e-post til: Postmottak@vik.kommun.no. Høyringsfrist er 01.08.22.

Til toppen