Offentleg høyring - "Leve hele livet"

Innspel til temaplanen "Leve hele livet" kan sendast Vik kommune innan 23.08.23.

Les innhaldet i temaplanen "Leve hele livet" og send innspel her.