Offentleg høyring - søknad om akvakultur til oppdrett av torsk på Håstrondi og på Straumsnes

Vik kommune har fått oversendt to søknader frå Vestland fylkeskommune om akvakultur, som gjeld Straumsnes mellom Feios og Fresvik, og Håastrondi i Feios. 

Kommunen skal på vegne av søkjar leggje søknaden ut til offentleg ettersyn, og etter høyringa sende innspel til fylkeskommunen. Høyringsfristen er 16. mai.

Du kan sjå søknadane og gje høyringsinnspel her.