Sjå opptak av kommunestyremøtet 27.10.22

Her kan du sjå opptak av møtet.

Du finn videoen på denne lenka eller i vindauga nedanfor.

Saksdokumenta til møtet finn du på denne lenka.