Skal du spreie husdyrgjødsel i år?

Pass på å gjødsle på rett måte no, for å kunne søke om RMP-tilskot til hausten.

Les meir om tilskotsordningar for gjødselshandtering i regionalt miljøprogram på Statsforvaltaren i Vestland sine sider her.