Søknad om produksjonstilskot for søknadsåret 2023 kan leverast frå 01.03.23

Husdyrprodusentar kan levere søknad om produksjonstilskot både innan 15. mars (del 1 av søknaden) og innan 15. oktober (del 2 av søknaden)


Du må levera søknaden før midnatt på datoen for søknadsfristen for at den skal reknast som levert.

Søknad om produksjonstilskot kan leverast frå og med teljedato 1. mars (del 1) og 1. oktober (del 2).

På denne lenkja finn du utfyllande informasjon m.a. kor du kan sende inn elektronisk søknad m.m.