Straumstøtteordning for organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for ny søknadsrunde om straumstøtte 19. oktober, med søknadsfrist 16. november klokka 13:00.

Du kan lese meir om straumstøtte frå Lotteri- og stiftelsestilsynet her (PDF, 101 kB)

Retting av kode i pdf dokument ovanfor - rett kode skal vere N03.