Testing og behandling - siste nytt om koronaviruset

Det er ikkje lengre ei generell anbefaling om testing med tanke på korona ved luftvegs-symptom. Det er heller ikkje naudsynt å registrere eventuelle positive testresultat.

Les siste nytt om koronaviruset her.