Tilskot til drenering

Tilskot til drenering har som føremål å betre kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksareal for å auke produktiviteten, samt å redusera risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.

Føretak som leiger tidligare grøfta jorddbruksareal eller eigar av tidligare grøfta jordbruksareal kan søke.

Les meir om tilskotsordninga, og søk via denne lenkja.