Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak

Vestland fylkeskommune deler ut tilskot til trafikktryggingstiltak på og langs fylkesveg og kommunal veg.

Søknadsfrist for 2023 er sett til 1. februar.

Les meir om traffikktryggingstiltak her