Trafikkregulering - rv. 13 - Sentrumsgata

I samband med bygging av Vik helse- og omsorgssenter vert det graving langs Sentrumsgata.

Frå måndag 3. juni til og med 28. juni skal det utførast graving for VA (vatn og avlaup) langs rv. 13. Ansvarleg for utføring og oppfylgjing er Lab entreprenør AS. Det vert innsnevring av veg og bruk av trafikklys. Nokre av sikringstiltaka i samband med arbeidet vil vere informasjonsskilt, gjerder, hindermarkering og trafikkdirigering.