Ungdommen sin dag 25.03.2023

Likar du pizza, spele kort/sjakk, dansa eller teikna?

Den 25. mars kl. 16.00 er det tid for UKM. Dette vert ein ungdomskveld på Vangsnes skule.

Piero Issa køyrer show med breakdans og beatboxing. Dette vert rett og slett GØY! 

Påmelding (JPG, 178 kB) på førehand. Vi kan også hjelpe deg med påmelding når du kjem. Ta med mobilen. 

Arrangementet er støtta av UKM Norge, stimuleringsmidlar.