Vaksine mot korona

Me tilbyr no ein ny oppfriskingsdose til personar mellom 18 og 64 år utan underliggande sjukdommar.

Vaksinetilbodet gjeld også helsepersonell.
Det har regjeringa beslutta

Frå før har personar over 65 år, samt personar yngre enn 65 år som er meir utsatt for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskingsdose.

Oversyn over kven som får tilbod om oppfriskingsdose med vaksine mot korona finn du på FHI sine sider ved å følgje denne lenka.

Me har opna opp for timebestilling torsdagar på nett (besøklegen.no). Benytt denne nettenesta dersom du kan,  slik at legekontoret si telefonlinje ikkje blir unødig belasta. Alternativt kan du tinge time til vaksinering hjå legekontoret på telefon 57 69 87 00.

Du kan lesa meir om koronavaksinering hjå FHI ved å følgja denne lenka.

For informasjon på fleire språk, kan du bruke FHI si videoteneste. Følg denne lenka.

Koronavaksinen er gratis. 

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon dagtid 57 69 87 11
Opningstid Måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.00
Gateadresse Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
E-post postmottak@vik.kommune.no
Tilsette Klikk for oversyn over tilsette
Til toppen