Vassleidningsbrot

Kommunen har vassleidningsbrot på to ulike stadar.

Grunna brot på vassleidning to ulike stadar, er abonnentar på Vetleøyri og Deiavodlen utan vatn. Arbeid med utbetring er alt starta, og me jobbar for at alle skal få vatnet tilbake i løpet av fredagen.