Vegmelding for kommunal veg - Prestgard vegen

Prestgardvegen blir stengd frå Rv.13 kryss, til brua ved Hopra. 

Vegen blir stengt i ca. ein månad frå 08.11.2023 pga gravearbeid i samband med VHO utbygginga.

Innbyggarane må bruke følgande omkøyringsvegar:

  • Hopperstadvegen
  • Prestvegen
  • Hatlevegen

Skuleelevar og mjuke trafikantar kan gå over brua og oppover Hopra til undergang på skulen.