Kommunestyret

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ. Det vert direkte valt av folket for fire år om gongen. Kommunestyret har til vanleg møte annankvar månad, sjå møteplanen oppsett. Vanleg tidspunkt for møtestart er kl. 12.00 med møtestad på Blix hotell. Møta er opne for publikum.

Kvart møte har ein spørjetime der politikarar kan stille spørsmål til ordføraren. Du kan og få stilt dine spørsmål ved å få ein politikar til å stille spørsmålet for deg. Spørsmålet bør sendast til ordføraren minst tre dagar før møtet, slik at ordføraren kan førebu seg og dermed kunna gi eit best mogeleg svar. (Sjå elles reglementet for spørjetimen).

Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt vedtaksretten ikkje er delegert til andre organ, sjå delegasjonsreglementet. Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld m.a. budsjett, økonomiplan og overordna rammeplanar for den kommunale verksemda.

Kommunestyret i Vik har 17 representantar.

Viktige lover:

Reglement:

 

 

Kommunestyret 2023 - 2027

Kommunestyret 2023 - 2027
Namn Parti Rolle E-post
Roy Egil Stadheim AP Ordførar roy.egil.stadheim@vik.kommune.no
Marta Sofie Vange H Varaordførar martasvange@gmail.com
Aud Marit B.Feidje AP Medlem aud.marit.berge.feidje@vik.kommune.no
Bjarne Larsen AP Medlem bjarne.larsen@sogn.no
Jens Andreas Melheim AP Medlem jens.a.melheim@gmail.com
Aleksander Valsvik AP Medlem aleksander.valsvik@vik.kommune.no
Hild Berglund AP Medlem hild.berglund@vik.kommune.no
Lars-Magnus Romslo Bungum AP Medlem larsframfjorden2003@gmail.com
Rune Lunde  AP Medlem lurune@hotmail.com
Victoria Midlang Harbakk AP Medlem victoriaharbakk@hotmail.com
Rune Tangstad AP Medlem rune@arkjv.no
Bjørg Eldri Fritsvold SV Medlem bfritsvo@gmail.com
Siri W. Bøthun SP Medlem  siri@sbnatur.no
Bjarne Engum SP Medlem bjarne_engum@hotmail.com
Eivind Sverre Lidal SP Medlem post@djuvikcamping.no
May Britt Starheim SP Medlem may-britt.starheim@vik.kommune.no
Morten Midlang H Medlem morten.midlang@gmail.com