Feios barnehage

Feios barnehage ligg fint plassert ved fjorden i Feios, og er samlokalisert med Feios skule. Saman dannar barnehagen og skulen Feios oppvekstsenter.

Tilsette

Rektor og leiar for skule og barnehage er Kari Sletten Samland. Styrar og pedagogisk leiar for barnehagen er Birgitte Rinde Fosse, og i tillegg har barnehagen pedagogiske leiarar og fagarbeidarar. 


Satsingsområde

Satsingsområda til Feios barnehage er inkludering og fellesskap med spesielt fokus på vaksenrolla, observasjon og sosial kompetanse, berekraftig utvikling og digital barnehagekvardag.

Barnehagen har èin avdeling, og opningstida er 7:15 til 16:15. Barnehagen er sommarstengt i veke 28, 29 og 30.

Kontaktinformasjon

Feios barnehage
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 99 48 21 91
Gateadress Feiosvegen 420, 6895 Feios
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 07:15 - 16:15
E-post postmottak@vik.kommune.no