Krisesenter

Vik kommune samarbeider med Krisesenteret i Sogn og Fjordane om denne tenesta. Krisesenteret har døgnvakt på telefon 57 74 36 00.

Les meir om tenesta på heimesida til Sogn og Fjordane krisesenter.

Du kan også finna mykje nyttig stoff på nettstaden overgrep.no. Overgrep.no har  laga ein rettleiar til hjelp for alle som har vore utsette for alvorlege, straffbare tilhøve. Du kan lasta ned rettleiaren ved å følgja denne lenka (PDF, 294 kB).