Eiterstrondi naturreservat

Vik kommune er forvaltningsstyresmakt for Eiterstrondi naturreservat.

Meir om tenesta

Ein enkel besøksstrategi for Eiterstrondi naturreservat blei vedteken i kommunestyret 24.5.2018. Besøksstrategien skal vera ein plan for korleis kommunen som forvaltningsstyresmakt vil gjennomføra besøksforvaltninga i naturreservatet. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Karen Weichert, karen.weichert@vik.kommune.no, telefon 414 42 726.

Aktuelle lenker og dokument

Les meir om Eiterstrondi naturreservat hjå miljødirektoratet

Enkel besøksstrategi for Eiterstrondi naturreservat (PDF, 563 kB)