Meld di bekymring

Dersom du er kjend med at farlege situasjonar kan oppstå når det gjeld brann/eksplosjon, bør du sende inn ein bekymringsmelding til brannvesenet.

Kva kan du melde frå om?

  • Hindringar i rømningsveg
  • Dårlege elektriske anlegg eller koblingar
  • Oppbevaring av gass/eksplosivar på usikra stad
  • Brann- og byggtekniske manglar

Lenkje til Sogn brann & redning med omtale av brannførebyggjande arbeid.
Lenkje om rømingsvegar til web.side: sikkerhverdag.no

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja.