Flyktningar frå Ukraina og vår beredskap

Vik kommune er budd på å busetta flyktningar frå Ukraina på kort varsel. Dersom det er flyktningar som har komme til kommunen på eiga hand, ber me om at dei tek kontakt med Flyktningtenesta.

Flyktningar frå Ukraina

Vik kommune bur seg på å busetta flyktningar frå Ukraina.